Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
PSYCHOLOG – KONSULTANT D-CY DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ

PSYCHOLOG – KONSULTANT D-CY DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ

Zakres obowiązków:
• diagnoza psychologiczna, określanie potrzeb podopiecznych,
• prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
• organizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych,
• przeprowadzanie zajęć indywidualnych,
• prowadzenie warsztatów grupowych,
• opracowywanie programów zajęć oraz materiałów szkoleniowych,
• prowadzenie dokumentacji psychologicznej.

Zakres wykonywanych czynności zależy od indywidualnych potrzeb podopiecznego.

Wymagania:
• ukończone studia wyższe na kierunku psychologia,
• kwalifikacje w zakresie interwencji kryzysowej,
• wysokie zdolności komunikacyjne i społeczne,
• pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy i gotowość do pogłębiania swoich kwalifikacji,
• odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, dokładność w realizacji powierzonych zadań,
• dobra organizacja pracy własnej i współpraca w zespole, otwartość na zmiany,
• niekaralność,
• zainteresowanie podjęciem długoterminowej współpracy,
• mile widziana znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Oferujemy:
• ciekawą pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji własnych pomysłów w ramach działania organizacji,
• możliwość udziału w kursach/warsztatach doskonalących i kursach kwalifikacyjnych.

CV wraz z listem motywacyjnym  prosimy składać na adres mail:  breprwp.personalna@wp.mil.pl do 31 stycznia 2015 roku.
W zgłoszeniu proszę zawrzeć niżej wskazaną informację.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych